Bli medlem
Medlem i föreningen kan den bli som i rakt nedstigande led härstammar från
professor Petrus (Peter) Estenberg född i Stockholm 3 juni 1686 och som var kyrkoherde
och prost i Jämshög från 1727 fram till sin död 1740.

Om du vill bli medlem, kontakta Marie Estenberg Andersson.
Om ni mailar, glöm ej att ange namn, adress och telefonnummer.