INFORMATION TILL DIG SOM TILLHÖR
                     ESTENBERGSKA SLÄKTEN

Föreningen Estenbergska Släkten bildades 1960 med ändamål att verka för
sammanhållningen inom släkten samt för framtagande och utgivande av
släktkrönika.
Medlem i föreningen kan den bli som i rakt nedstigande led härstammar från
professor Petrus (Peter) Estenberg född i Stockholm 3 juni 1686 och som var kyrkoherde
och prost i Jämshög från 1727 fram till sin död 1740. Föreningen har i dag ca
250 medlemmar.
Släktregistret som är inlagt på data (Holger släktforskningsprogram) omfattar
ca 17 600 namn.

Vad kan släktföreningen erbjuda dig? Medlemskap i föreningen till en kostnad
av 150 kronor per år inklusive medlemsbladet, Estenbergaren, som utkommer
2 gånger per år. Social gemenskap genom släktsammankomster och resor.

Vårt Swishnummer är: 123 214 54 23 (Estenbergska släkten)

Vi kan även erbjuda utskrifter av släktregister mot en särskild kostnad. För prisuppgift eller övriga frågor angående föreningen, var vänlig kontakta Daniel Lennartsson eller ring 0709-677 906.

För vidare information om medlemskap, klicka här.