FÖRENINGEN ESTENBERGSKA SLÄKTEN STIPENDIEFOND

 

 

Årets stipendiat:


Årets stipendium har tilldelats Pontus Svensson. Han kommer från Lomma och studerar till civilingenjör.
Han beviljas 6000 kronor ur fonden.

 

Stipendium ur Estenbergs släktförenings stipendiefond kan sökas av ättling till Petrus Estenberg och Regina Westersköld i rakt nedstigande led. Sökande skall vara medlem i släktföreningen.

Stipendium kan sökas av den som bedriver studier vid universitet eller högskola. Åldersgräns: senast det år man fyller 30 år.

 

 

Ansökan skall innehålla:

·         Utdrag ur släktregistret.

·         Personbevis.

·         Antagningsintyg till universitet eller högskola.

·         Personlig motivation för studierna.

·         Referenser.

 

 

Ansökan skall vara insänd senast den 15 maj och stipendiet beräknas kunna delas ut inför höstterminens början.

 

Frågor angående släktregistret:

Marie Estenberg Andersson

 

Arbetsutskott för stipendiet:

 Marita Sigfridsson, Eiie Mikaelsson, Daniel Lennartsson

 

Ansökan sändes till:

Marita Sigfridsson

Semaforvägen 1

375 31 Mörrum