Här är några saker som du kan köpa genom föreningen.

1) Fotomontage storlek A4 (210 x 297 mm). 100 kronor.

 


 

2) Pin avsedd att sätta på t ex kavaj. 75 kronor,

3) Klubbmärke avsett att sätta på t ex kavaj. Pris 100 kronor.

 

4) Sköldlitografi 50kr

Vid intresse kontakta Marita Sigfridsson tel.0709-50 51 01.

 

tten Estenberg"

Denna bok finns till försäljning genom Marie Estenberg Andersson.

Pris: 500 Kronor + porto 

Vid intresse kontakta Marie på xmarie_andersson@yahoo.se.

Släktkrönikan börjar med historien om hur bondsonen Per Olofsson från Edesta i Södermanland 1719 adlades med namnet Estenberg för att han troget tjänade riket och drottning Ulrika Eleonora under många år.

Krönikan följer en manlig gren inom ätten och har sin betoning på Carl Christian Estenbergs liv och leverne.

Det var prästen som vandrade till och från Jerusalem för sin starka tros skull. När han efter många vedermödor slutligen lämnar sitt jordeliv har läsaren, genom efterlämnade brev, en utförlig resejournal och dagboksanteckningar kunnat lära känna både hans föräldrar Per och Gustafva, honom själv samt hans hustru Kerstin och sonen Christian. Denne blev sedan far till den kvinna som fått avsluta denna släkthistoria, Maria Julia Estenberg-Larsson, som levde i Blyberg i Dalarna fram till 1913.

Breven är tolkade från handskrifter och texterna sammanställda och kommenterade av Maria Julias barnbarn Björn Estberger.